Historie

Stedet

Lensmannshuset i Isvik ble bygget av min oldefar, Ola Dybdahl og sto ferdig oppført  i 1905. Han drev lensmannskontoret fra dette huset fram til 1923 og deretter ble lensmannsembetet overtatt av min bestefar Martin Dybdahl. Da Martin Dybdahl ble pensjonert i 1970 ble Lensmannskontoret avviklet fra dette huset.

Huset

Huset er stort og fint til å være over 100 år gammelt. Cirka 13 meter langt og 8 meter brett. Erik Kalstveit var byggmester og Byggelønne var på kr 500, inkludert alle dører og vinduer. Oldefar brukte stua i midten, mens bestefar flyttet kontoret til stua lengst mot øst, mot Skjoldavik.

Lokalet finner du på Google Maps